Enflasyon Türleri Nelerdir? Enflasyon Nedir?

Enflasyon Türleri Nelerdir? Enflasyon Nedir?

Enflasyon Türleri Nelerdir ?

Enflasyon kısaca paranın satın alma gücünün azalmasıdır. Fiyatların yükselmesi sonucunda kişilerin elinde bulunan paranın değerinde doğal olarak bir düşüş yaşanacaktır. Enflasyonu kısa bir şekilde tanımladıktan sonra türlerini de inceleyelim. Enflasyon 3 türde karşımıza çıkar. Bunlar gizli enflasyon, açık enflasyon ve hiperenflasyondur.

Gizli Enflasyon Nedir ?

Enflasyonda bazı durumlarda fiyatlarda belirli bir yükseliş gözlemlenmez. Buna gizli enflasyon denir ve gizli enflasyon oluşmasının birçok sebebi bulunmaktadır. Bunları incelemek gerekirse;

  • Mağaza ve dükkanların önünde bitmek bilmeyen kuyruklar
  • Karaborsanın yaygınlaşması
  • Malların dağıtımı ve satımında meydana gelen kısıtlamalar

 

Açık Enflasyon Nedir ?

Açık enflasyon da kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Bunlardan ilki olan talep enflasyonunda toplam talep toplam arzı geçer. Bu sebeple kişilerin talepleri karşılanamaz hale gelir. Bunun için de taleplerin belli bir süre için azalması istenir bu sebeple de fiyatlarda yükselişe gidilir. Arz enflasyonu talep enflasyonun tam tersidir. Son olarak da açık enflasyon içinde yapı enflasyonu bulunur. Yapı enflasyonu Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde karşımıza çıkar. Yapı enflasyonuna örnek vermek gerekirse bir bölgede şehirleşme çalışmaları hız kazanırsa sermayenin birçoğu inşaat malzemesi gibi kollara harcanır. Bu sebeple de diğer alanlar biraz daha ihmal edileceğinden o alanlarda darboğaz oluşur buna yapı enflasyonu denir.

Hiperenflasyon Nedir ?

Enflasyonun en istenmeyen türüdür bir diğer adı da paranın çöküşü olarak karşımıza çıkar. Hiperenflasyon görülen bir ülkede hiç kimse parayı elinde tutmak istemez bu sebeple gayrimenkul, altın gibi yatırımlara yönelirler. Hiperenflasyonunu görüldüğü bir ülkede şu tür durumlarla karşı karşıya kalınır;

  • Paranın değeri sürekli düşüş yaşar ve bu düşüşün ne zaman sonlanacağı kestirilemez.
  • Ürün fiyatlarında hissedilir artışlar yaşanır.
  • Büyük esnaflar dışında küçük esnaflar ve birçok iş sınıfında gelir beklemek zor hale gelir.
YORUMLAR YAZ