Devalüasyon Nedir ? Devalüasyon Olunca Ne Olur ?

Devalüasyon Nedir ? Devalüasyon Olunca Ne Olur ?

Devalüasyon nedir? Devalüasyon en kısa açıklamasıyla bir devletin para biriminin, diğer ülke para birimleri karşısında değerinin düşürülmesidir. Düşürülmesidir çünkü bir müdahale söz konusudur. Devlet, ülkesinin para biriminin değerini kasti olarak düşürür. Bu kulağa anlamsız gelse de esasında bir politikadır. Bazı durumlarda devletin devalüasyon kararı alması, ekonomik durumun toparlanması bakımından bir zaruret haline gelir. Özellikle de devletin dış ticaret açığı varsa devalüasyon önemli bir uygulama olacaktır. Dış ticaret; bir ekonominin ithalatının ihracatından yüksek olmasını ifade etmektedir. Böyle bir durum söz konusu ise ülkenin satın alma gücü kasti olarak düşürülür ve böylelikle ihracat yapılması kaçınılmaz olur. İhracat arttıkça ithalat oranı azalacak ve bu sayede dış ticaret açığı zamanla kapanacaktır. Devalüasyonun tam olarak mantığı da budur.

Devalüasyonun Sebep ve Sonuçları

Devalüasyonun en büyük sebeplerinden biri cari açığın yüksek olmasıdır. Ülkeler cari açığın kapatılması için gerekli olan finansmanı sağlamak amacıyla ihracatı daha cazip hale getirirler. Ayrıca devalüasyon yapılmak istenen ülkede enflasyon yüksek değilse devalüasyon yapılması daha muhtemeldir. Bir diğer neden ise ihracatı artırılmak istenen malların fiyat – talep esnekliğinin düşük olmamasıdır. Örneğin; ülke ekonomisinin büyük bir çoğunluğunu tarım ürünleri oluşturan ülkede, ihraç edilmek istenen ürünlerin talep esnekliği düşük ise devalüasyon yapılması yüksek ihtimallidir. Yani bir malın fiyatı düşse de gereksinim halinde talep artacağından ihracat seviyesini artırmak pek de kolay olmayabilir. Devalüasyon sonuçları arasındaki döviz talebinin azalması ise devalüasyonun en önemli sonucudur. Ülkenin para biriminin alım gücü döviz karşısında azalmıştır ve ithal edilen ürünlerin fiyatı da ithal eden için artık fazlasıyla artmış olur. Böylelikle ihracat gelirlerinde yükseliş, ithalat giderlerinde ise bir düşüş yaratılarak bütçe dengelenmeye çalışılır.

 

YORUMLAR YAZ