Banka sermayesi, likidite ve fonlama standartlarını belirlemekten sorumlu uluslararası bir kuruluş olan Basel Bankacılık Denetimi Komitesi tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, komite tarafından denetlenen 182 küresel bankadan 19’u dijital varlıklara sahip olduklarını söyledi. Birlikte ele alındığında, toplam kripto maruziyetlerinin 9,4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.

Bağlamda, bu, ankete katılan 19 kripto sahibi bankanın toplam risk ağırlıklı varlık kompozisyonunun %0,14’üne eşittir. Genel olarak, kripto para birimleri, Basel Komitesi’nin gözetimi altındaki 182 bankanın toplam risk ağırlıklı varlıklarının yalnızca yaklaşık %0.01’ini oluşturuyor. İki banka toplam kripto varlık riskinin yarısından fazlasını oluştururken, diğer dört banka kalan riskin yaklaşık %40’ını oluşturdu. Kripto verilerini gönderen 19 bankadan 10’u Amerika’dan, yedisi Avrupa’dan ve ikisi dünyanın geri kalanındandı.

Bildirilen dijital riskler, temel olarak bitcoin (%31), eter (%22) ve bitcoin veya eter ile ilgili türevlerden (%35) oluşuyordu. Dikkate değer diğer isimler ise Polkadot (%2), XRP (%2), Cardano (%1), Solana (%1), Litecoin (%0,4) ve Stellar (%0,4) idi. Bankalar tarafından tutulan dijital varlıkların %50,2’si depolama, cüzdan veya sigorta amaçlıdır. Diğer %45.7’si ise takas ve piyasa yapıcılığı için tutuldu. Son olarak, bu kategorideki kriptoların tahmini %4,2’si ödünç alma ve ödünç verme için kullanıldı.

Basel Komitesi, bazı bankaların kripto varlıklarına maruz kaldıklarını düşük veya aşırı fiyatlandırıp fiyatlamadıklarını belirlemenin zor olduğu için sonuçların “biraz dikkatle yorumlanması gerektiğini” söylüyor. Daha önce Basel Komitesi, bankaların değişken kripto para birimlerine maruz kalmalarını %1,250 risk primi ile Tier 1 sermayelerinin sadece %1’i ile sınırlandırmalarını tavsiye etmişti.